Tham quan nhà máy

Tham quan nhà máy

index_hd_ico

Một nhà cung cấp giải pháp kết dính đặc biệt nổi tiếng tích hợp việc nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh chất kết dính.

factory (4)
factory (10)
factory (7)
factory (8)
factory (3)
factory (9)

Kiểm soát chất lượng

index_hd_ico

Thiết lập thử nghiệm sản phẩm hoàn hảo có nghĩa là làm cho sản phẩm đạt trình độ tiên tiến quốc tế.

factory (2)
factory (14)
factory (13)
factory (1)
factory (15)
faxtory

Dây chuyền sản xuất đầu tiên

index_hd_ico

Hiển thị quy trình sản xuất

first line (2)
first line (1)
first line (3)

Dây chuyền sản xuất thứ hai

index_hd_ico

Hiển thị quy trình sản xuất

Third (3)
Third (2)
Third (1)

Dây chuyền sản xuất thứ ba

index_hd_ico

Hiển thị quy trình sản xuất

Second (3)
Second (2)
Second (1)